పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మోతాదు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మోతాదు   నామవాచకం

అర్థం : కొలతకు సంబంధించిన

ఉదాహరణ : అధిక మోతాదులో భోజనం చేయడంతో అతను వ్యాధిగ్రస్తుడయ్యాడు

పర్యాయపదాలు : పరిమాణం

किसी का उतना अंश या मान जितना एक बार में लिया या काम में लाया जाए या उपलब्ध हो।

अधिक मात्रा में भोजन करने से वह बीमार पड़ गया।
निर्मा, परिमाण, मात्रा

మోతాదు పర్యాయపదాలు. మోతాదు అర్థం. motaadu paryaya padalu in Telugu. motaadu paryaya padam.