పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మొలక అనే పదం యొక్క అర్థం.

మొలక   నామవాచకం

అర్థం : విత్తనాలు నాటగా వచ్చేవి

ఉదాహరణ : ఆ పొలంలో శెనగ మొలకలు వచ్చాయి.

పర్యాయపదాలు : అంకురం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीज में से निकला हुआ पहला छोटा कोमल डंठल जिसमें नये पत्ते निकलते है।

खेत में चने के अंकुर निकल आये हैं।
अँकरा, अँकरी, अँखुआ, अँखुआँ, अंकरा, अंकरी, अंकुर, अंखुआ, अंखुआं, कल्ला, कोंपल, गाभ, तीकरा, तोक्म

A newly grown bud (especially from a germinating seed).

sprout

అర్థం : చెట్లలో పక్కగా వచ్చే చిన్న చెట్లు

ఉదాహరణ : అడవిలో వేరు-వేరు మొక్కలు ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : మొక్క, మోసు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह सजीव जिसमें गति नहीं होती है और अधिकांशतः वह अपना भोजन स्वयं बनाता है।

जंगलों में तरह-तरह की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।
पेड़-पौधा, वनस्पति

అర్థం : విత్తనాలు అంకురించుట.

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పొలంలో శెనగ విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలకెత్తలేదు.

పర్యాయపదాలు : అంకురం, ఈరిక, చిగురు, నవోద్భిదం, మొక్క, మొన, మోసు, లాక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीज के अंकुरित होने की क्रिया।

खेत में चने के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी नहीं है।
अंकुरण, आरोहण, प्रस्फुटन, स्फुटन

The process whereby seeds or spores sprout and begin to grow.

germination, sprouting

అర్థం : విత్తనం తర్వాత వచ్చే చిన్న మొక్క

ఉదాహరణ : విత్తనాలపైన వచ్చేటటువంటి మొలకలు దీని పెరుగుదలకి సహయ పడుతుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वनस्पतियों या उनके भागों पर पाया जानेवाला रेशेदार भाग।

बीजों पर पाये जानेवाले रोएँ उनके वितरण में सहायक होते हैं।
रोंआँ, रोआँ, रोम, रोयाँ

Filamentous hairlike growth on a plant.

Peach fuzz.
fuzz, hair, tomentum

అర్థం : గింజలు వేయగానే మొదట వచ్చేది

ఉదాహరణ : ఆవు మొలకల పొలంలో మేస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : అంకురం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जौ की तरह का एक पौधा।

गाय जई के खेत में चर रही है।
ओट, जई

Widely cultivated in temperate regions for its edible grains.

avena sativa, cereal oat

మొలక పర్యాయపదాలు. మొలక అర్థం. molaka paryaya padalu in Telugu. molaka paryaya padam.