పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మొన అనే పదం యొక్క అర్థం.

మొన   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వస్తువు పొడవు వెడల్పు అంతమయ్యే చోటు

ఉదాహరణ : ఈ పళ్ళెం యొక్క అంచు చాలా పలుచగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అంచు, కొన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु का वह भाग जहाँ उसकी लम्बाई या चौड़ाई समाप्त होती है।

इस थाली का किनारा बहुत ही पतला है।
अवारी, आर, उपांत, किनार, किनारा, कोर, छोर, झालर, पालि, सिरा

The boundary of a surface.

border, edge

అర్థం : ఇల్లు, వీధి మరియు మార్గమద్యములో ముందువైపు ఉన్న మూల

ఉదాహరణ : కూడలిలో కొన దగ్గర నిల్చున్న అబ్బాయి ట్రక్కు కింద పడబోయాడు.

పర్యాయపదాలు : కొన, కొస, చివర


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मकान,गली अथवा मार्ग पर आगे की ओर निकला हुआ कोना।

चौराहे के नुक्कड़ पर खड़ा लड़का ट्रक की चपेत में आ गया।
नाका, नुक्कड़, नुक्कड़

The intersection of two streets.

Standing on the corner watching all the girls go by.
corner, street corner, turning point

అర్థం : విత్తనాలు అంకురించుట.

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పొలంలో శెనగ విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలకెత్తలేదు.

పర్యాయపదాలు : అంకురం, ఈరిక, చిగురు, నవోద్భిదం, మొక్క, మొలక, మోసు, లాక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीज के अंकुरित होने की क्रिया।

खेत में चने के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी नहीं है।
अंकुरण, आरोहण, प्रस्फुटन, स्फुटन

The process whereby seeds or spores sprout and begin to grow.

germination, sprouting

అర్థం : ఏదైన వస్తువు మొదలగు వాటి యొక్క అగ్రభాగము.

ఉదాహరణ : యుద్దంలేకుండా సూది మొనకు సమానమైన భూభాగము కూడాపాండవులకు ఇవ్వనని దుర్యోధనుడు కృష్ణునితో అన్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఆగ్రం, కొన, మొదలు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु आदि का आगे की ओर निकला हुआ पतला भाग।

दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा कि बिना युद्ध के सूई की नोक के बराबर ज़मीन भी पांडवों को नहीं दूँगा।
अणी, अनी, नोंक, नोक, पालि, शिखा, शोशा

A sharp point (as on the end of a spear).

pike

అర్థం : చీర మొదలగువాటి కొంగు లేక కొన

ఉదాహరణ : అతను ధోతీ యొక్క అంచును చింపి తీసేశాడు

పర్యాయపదాలు : అంచు, కొన, కొస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

साड़ी, धोती आदि का किनारा जो लंबाई के बल में प्रायः अलग रंगों से बुना होता है।

उसने धोती की किनारी को फाड़कर निकाल दिया।
आँवठ, किनारी, पाड़

A strip forming the outer edge of something.

The rug had a wide blue border.
border

మొన పర్యాయపదాలు. మొన అర్థం. mona paryaya padalu in Telugu. mona paryaya padam.