పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మొదటి రాత్రి అనే పదం యొక్క అర్థం.

మొదటి రాత్రి   నామవాచకం

అర్థం : వివాహము తరువాత ముందుగావచ్చు రాత్రి.

ఉదాహరణ : శోభనముతో దాంపత్యజీవితము మొదలగుతుంది.

పర్యాయపదాలు : తొలిరాత్రి, శోభనము

विवाह के बाद की वह पहली रात जिसमें वर और वधू का पहले-पहले समागम होता है।

सुहाग रात दांपत्य जीवन के शुरुआत की पहली रात है।
मधु यामिनी, मधु-यामिनी, मिलन यामिनी, सुहाग रात, सुहाग-रात, सुहागरात, हनीमून

The night after the wedding when bride and groom sleep together.

wedding night

మొదటి రాత్రి పర్యాయపదాలు. మొదటి రాత్రి అర్థం. modati raatri paryaya padalu in Telugu. modati raatri paryaya padam.