పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మేడ అనే పదం యొక్క అర్థం.

మేడ   నామవాచకం

అర్థం : ఇంటి పై ప్రదేశం లేదా ఇంటి పై వసార

ఉదాహరణ : పిల్లలు మేడ పైన ఆడుకుంటున్నారు.

పర్యాయపదాలు : పైకప్పు, మిద్దె, సింహద్వారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

घर का ऊपरी भाग जो नीची दीवार से घिरा होता है।

बच्चे अटारी पर उछल-कूद मचा रहे हैं।
अटरिया, अटा, अटारी, अट्ट, अट्टा, अट्टाली, छत, छत्त, धाबा, वलभी

అర్థం : ఒకదాని మీద మరోకటి ఇల్లు కట్టడం

ఉదాహరణ : మా ఇల్లు ఏడవ అంతస్తులో వుంది.

పర్యాయపదాలు : అంతస్తు, భవనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुमंजिली इमारतों में ऊपर नीचे के विचार से बने मकान के स्तर।

मेरा घर सातवीं मंजिल पर है।
तल, तल्ला, फ्लोर, मंज़िल, मंजिल, महला, माला

A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale.

What level is the office on?.
floor, level, storey, story

అర్థం : ధనవంతులు నివసించు పెద్దపెద్ద ఇళ్ళు.

ఉదాహరణ : ధనికులు నివసించుటకు భవనాలను నిర్మిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : గొప్పయిల్లు, బంగళా, బంగ్లా, భవంతి, భవనం, మిద్దె


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बड़ा और आलीशान मकान।

बड़े-बड़े सेठ अपने लिए हवेलियों का निर्माण कराते हैं।
कोठी, हवेली

A large and imposing house.

hall, manse, mansion, mansion house, residence

అర్థం : బాగా పెద్దని భవంతి.

ఉదాహరణ : అతను ఒక బంగ్లాలో ఉంటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : బంగ్లా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

चारों ओर से खुला हुआ वह मकान जो एक ही खंड या मंजिल का हो।

अमित एक आलीशान बँगले में रहता है।
बँगला, बंगला

A small house with a single story.

bungalow, cottage

మేడ పర్యాయపదాలు. మేడ అర్థం. meda paryaya padalu in Telugu. meda paryaya padam.