ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మూల స్తంభం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మూల స్తంభం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని సంస్థ యొక్క అభివృద్ది మొదలగువాటికి ఆధారమైన వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : మా గురువుగారు ఈ విశ్వవిద్యాలయమునకు మూల స్తంబము.

పర్యాయపదాలు : స్తంభము

वह व्यक्ति, तत्व या तथ्य जो किसी संस्था, कार्य, सिद्धांत आदि के आधार के रूप में हो।

मेरे गुरुजी इस महाविद्यालय के एक स्तंभ हैं।
स्तंभ, स्तम्भ

A prominent supporter.

He is a pillar of the community.
mainstay, pillar

మూల స్తంభం పర్యాయపదాలు. మూల స్తంభం అర్థం. moola stambham paryaya padalu in Telugu. moola stambham paryaya padam.