పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మూర్ఖత్వం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మూర్ఖత్వం   నామవాచకం

అర్థం : ముర్ఖుడైన అవస్థ లేక భావన.

ఉదాహరణ : మూర్ఖుల దగ్గర నవ్వవద్దు నీ మూర్ఖత్వం వలన రూపొందించిన పని వ్యర్థమైంది

పర్యాయపదాలు : అవివేకం, మూఢత్వం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The trait of acting stupidly or rashly.

folly, foolishness, unwiseness

మూర్ఖత్వం పర్యాయపదాలు. మూర్ఖత్వం అర్థం. moorkhatvam paryaya padalu in Telugu. moorkhatvam paryaya padam.