పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముహూర్తం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముహూర్తం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా శుభకార్యం చేయడానికి కావలసిన నిర్దిష్టసమయం

ఉదాహరణ : ఇప్పుడు లగ్నానికి ముహూర్తం లేదు.

పర్యాయపదాలు : మంచియోగం, మంచిసమయం

निर्दिष्ट क्षण या समय।

अभी लगन का मुहूर्त नहीं है।
जोग, महूरत, मुहूरत, मुहूर्त, योग, साअत, साइत, सायत

అర్థం : వివాహ సమయానికి సంబంధించిన గడియలు

ఉదాహరణ : అధికమాసంలో లగ్నం పెట్టుకోకూడదు.

పర్యాయపదాలు : లగ్నం

विवाह का मुहूर्त।

मलमास में लगन नहीं होता है।
लगन, लग्न, सहालग

ముహూర్తం పర్యాయపదాలు. ముహూర్తం అర్థం. muhoortam paryaya padalu in Telugu. muhoortam paryaya padam.