ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముల్తానీ మట్టి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముల్తానీ మట్టి   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన మట్టి దానితో ముఖం, వెంట్రుకలను శుభ్రపరచుకుంటారు.

ఉదాహరణ : ఆమె ప్రతిరోజు ముల్తానీ మట్టితో తన వెంట్రుకలను శుభ్రం చేసుకుంటుంది.

एक प्रकार की चिकनी मिट्टी।

वह प्रतिदिन मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धोता है।
आसंग, आसङ्ग, मुल्तानी, मुल्तानी मिट्टी

An absorbent soil resembling clay. Used in fulling (shrinking and thickening) woolen cloth and as an adsorbent.

fuller's earth

ముల్తానీ మట్టి పర్యాయపదాలు. ముల్తానీ మట్టి అర్థం. multaanee matti paryaya padalu in Telugu. multaanee matti paryaya padam.