పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ముని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ముని   నామవాచకం

అర్థం : ఇహలోక బాంధవ్యాలను త్యజించి దైవచింతన కలిగినవాడు

ఉదాహరణ : భారతదేశంలో చాలా పెద్ద పెద్ద ఋషులన్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఋషి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का ज्ञाता, परम बुद्धिमान, दूरदर्शी, सच्चरित्र और त्यागी व्यक्ति।

भारत में बहुत बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं।
आप्त, ऋषि, मुनि, वाज

A mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom.

sage

అర్థం : బౌద్థ ధర్మాన్ని అనుసరించేవారు

ఉదాహరణ : కుశీనగరములో అనేక మంది బౌద్థ సన్యాసులు తిరగడం చూడవచ్చు.

పర్యాయపదాలు : జోగి, యోగి, వానప్రస్థుడు, వైరాగికుడు, సన్యాసి, సాదు, సాధువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह साधु जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो।

कुशीनगर में अनेकों बौद्ध भिक्षु घूमते हुए देखे जा सकते हैं।
चीवरी, जातक, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध साधु, बौद्धभिक्षु, बौद्धभिक्षुक, भदंत, भिक्षु, महापासक, श्रमण, श्रावक

A male religious living in a cloister and devoting himself to contemplation and prayer and work.

monastic, monk

అర్థం : సంసార మోహాన్ని వదలి ధార్మిక జీవితాన్ని ఆశించేవాడు.

ఉదాహరణ : సాధువు జీవితం పరోపకారానికి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : తపస్వి, తాపసుడు, మహాత్ముడు, మౌని, సదాత్ముడు, సన్మార్గి, సాధువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सांसारिकता से अलग रहकर धार्मिक जीवन बिताने वाला पुरुष।

साधु का जीवन परोपकार में ही व्यतीत होता है।
नीवर, नैकटिक, महात्मा, संत, सन्त, साधु

(Hinduism) an ascetic holy man.

saddhu, sadhu

అర్థం : వేద మంత్రాలును చదివేవ్వక్తి

ఉదాహరణ : వేదాంతం ఒక ఋషి ఫలితం కాదు.

పర్యాయపదాలు : ఋషి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वेदमंत्रों का प्रकाशक।

वेदांत किसी एक ऋषि की देन नहीं है।
ऋषि, मंत्रकार, मंत्रदृष्ट्रा, मुनि

ముని   విశేషణం

అర్థం : జపమును చేసేవాడు

ఉదాహరణ : తపస్వియైన మహాత్ముడు కళ్ళను మూసుకొని మనస్సులో ఏదో మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు

పర్యాయపదాలు : జపము చేయువాడు, తపస్వి, తపస్సు చేసేవాడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जपनेवाला या जप करनेवाला।

जपी महात्मा आँख बंद करके मन में किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं।
जपिया, जपी, जापी

అర్థం : తపస్సు చేసి ఏదైనా ప్రత్యక్ష పూర్వకంగా తెలుసుకొని చెప్పే వాళ్ళు

ఉదాహరణ : అంతర్ జ్ఞానీ వ్యక్తులకు కొన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.

పర్యాయపదాలు : అంతర్ జ్ఞానీ, ఋషి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

तर्क, प्रत्यक्ष अनुभव आदि से जिसे अपने आप बोध हो।

अंतर्ज्ञानी व्यक्ति को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं।
अंतःज्ञानी, अंतर्ज्ञानी

Having knowledge and spiritual insight.

enlightened

ముని పర్యాయపదాలు. ముని అర్థం. muni paryaya padalu in Telugu. muni paryaya padam.