దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మిడత అనే పదం యొక్క అర్థం.

మిడత   నామవాచకం

అర్థం : కాళ్ళకు సన్నముల్లు వుండే ఒక కీటకం

ఉదాహరణ : మిడత సాలెపురుగును పట్టుకుని తింటుంది.

एक हरे रंग का पक्षी जिसकी चोंच लंबी होती है।

पतरिंग मकड़ियों को पकड़कर खाता है।
पतरिंग, पतरिंगा, पतरेंगा

అర్థం : గోడ మీద తిరిగే కీటకం పచ్చగా వుంటుంది

ఉదాహరణ : బల్లి మిడతను తనకు బాగా గురిపెట్టుకొని వుంది.

एक प्रकार का छोटा काला फतिंगा।

छिपकली ने टिड्डे को अपना निशाना बनाया।
टिड्डा, पतय

Leaping insect. Male makes chirping noises by rubbing the forewings together.

cricket

అర్థం : వరి, గోధుమ, , జొన్న మొదలైన పంటలనూ నాశనం చేసే పురుగు

ఉదాహరణ : మిడత పంటకు హాని చేస్తుంది.

एक प्रकार का कीड़ा।

दुलखी फसल को नुकसान पहुँचाता है।
दुलखी

అర్థం : తుమ్మెద లాంటి ఒక కీటకం

ఉదాహరణ : మిడతలు రైతుకు శత్రువు.

मादा टिड्डा जो दल बनाकर उड़ती हैं और फसलों आदि को चौपट कर देती हैं।

टिड्डियाँ किसानों के शत्रु हैं।
अष्टपद, अष्टपाद, टिट्टिभ, टिड्डी, टीडी, शिरि

Migratory grasshoppers of warm regions having short antennae.

locust

మిడత పర్యాయపదాలు. మిడత అర్థం. midata paryaya padalu in Telugu. midata paryaya padam.