పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మాల అనే పదం యొక్క అర్థం.

మాల   నామవాచకం

అర్థం : పూలను పక్కపక్కాగా కూర్చి కుట్టినది

ఉదాహరణ : వరుడు, వధువు మెడలో పూలదండను వేసి ఆనందంతో లేచాడు.

పర్యాయపదాలు : దండ, పుష్పమాల, పుష్పమాలిక, పూదండ, పూమాల, పూలదండ, పూలమాల, పూలహారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह माला जो पुष्पों की बनी हुई हो या जिसमें पुष्प गुँथे हों।

वर वधू के गले में पुष्पहार डालकर आनंदित हो उठा।
पुष्प माला, पुष्पदाम, पुष्पमाल, पुष्पमाला, पुष्पहार, फूलमाला, फूलहार

Flower arrangement consisting of a circular band of foliage or flowers for ornamental purposes.

chaplet, coronal, garland, lei, wreath

అర్థం : పూలను దారంతో దగ్గరగా కూర్చీనది

ఉదాహరణ : అతని మెడలో మల్లెపూల దండ శోభాయధాయంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : దండ, సరం, సరిగె, హారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मनका, फूल आदि को सूत आदि में गोलाकार पिरोकर बनाई हुई कोई वस्तु जो गले में पहनी जाती है।

उसके गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही थी।
अवतंस, अवतन्स, माल, माला, मालिका, माल्यक, हार

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

అర్థం : పూలనన్నింటిని కూర్చి మెడలో వేసేది

ఉదాహరణ : అతడు మాల కొనడానికి వెళ్ళాడు.

పర్యాయపదాలు : దండ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

क्रय-विक्रय की वस्तुएँ।

वह माल खरीदने गया है।
कमोडिटी, पण, पणस, माल, सौदा

Articles of commerce.

commodity, good, trade good

మాల పర్యాయపదాలు. మాల అర్థం. maala paryaya padalu in Telugu. maala paryaya padam.