పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మాపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మాపు   నామవాచకం

అర్థం : సూర్యుడు అస్తమించిన సమయం

ఉదాహరణ : శ్యాం రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు చదువుతాడు.శీతాకాలంలో రాత్రి సమయం ఎక్కువ

పర్యాయపదాలు : అంధిక, ఇందుకాంత, క్షాణి, ఘృతాచి, చంద్రకాంత, తమస్విని, తమి, తారకిణి, తారాభూష, నిశ, నిశి, నిశీధిని, పద్మబంధువు, యామి, యామిక, యామిని, రజని, రమ్య, రాతిరి, రాత్రి, రేయి, విభావరి, శత్వరి, శమని శార్వరి, శ్యామ, సారంగం

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

అర్థం : మధ్యాహ్నం తరువాత సమయం లేదా రోజులో మూడవ జాము

ఉదాహరణ : అతను ఈ రోజు సాయంత్రం వస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : దినాంతం, మాపటివేళ, మాపటేల, సంధ్యవేళ, సంధ్యాసమయం, సాయంకాలం, సాయంత్రం, సాయంసంధ్య, సాయంసమయం

दोपहर के बाद का समय या दिन का तीसरा पहर।

वह आज अपराह्न में आयेगा।
अपराह्न, तिजहरिया, तिजहरी, तिपहर, तीसरा पहर

The part of the day between noon and evening.

He spent a quiet afternoon in the park.
afternoon

మాపు   విశేషణం

అర్థం : ఎక్కువగా మాసినపుడు బట్టలలో వుండేది

ఉదాహరణ : పాఠశాలలో మురికి బట్టలతో వున్నవారిని లోపలికి రానివ్వరుఅతని మనసు మైల పడింది.

పర్యాయపదాలు : కలంకము, కల్మశము, మడ్డి, మలినము, మసి, మాలిన్యము, మురికి

Soiled or likely to soil with dirt or grime.

Dirty unswept sidewalks.
A child in dirty overalls.
Dirty slums.
Piles of dirty dishes.
Put his dirty feet on the clean sheet.
Wore an unclean shirt.
Mining is a dirty job.
Cinderella did the dirty work while her sisters preened themselves.
dirty, soiled, unclean

మాపు పర్యాయపదాలు. మాపు అర్థం. maapu paryaya padalu in Telugu. maapu paryaya padam.