పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మాణిక్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

మాణిక్యం   నామవాచకం

అర్థం : రత్నం నవరత్నాలలో ఒకటి

ఉదాహరణ : దశరథ రాజు ఖజాన మాణిక్యాలు మొదలైన రత్నాలతో నిండినది.

పర్యాయపదాలు : కెంపు, పద్మరాగం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

A transparent deep red variety of corundum. Used as a gemstone and in lasers.

ruby

మాణిక్యం పర్యాయపదాలు. మాణిక్యం అర్థం. maanikyam paryaya padalu in Telugu. maanikyam paryaya padam.