పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మహిళ అనే పదం యొక్క అర్థం.

మహిళ   నామవాచకం

అర్థం : జన్మను ఇచ్చే శక్తి ఉన్న మానవజీవి

ఉదాహరణ : ఈరోజుల్లో మహిళలు ప్రతి పనిలో పురుషులకు సమానంగా నిలుస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : స్త్రీ

मनुष्य जाति के जीवों के दो भेदों में से एक जो गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न कर सकती है।

आज की महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं।
अंगना, अबला, औरत, ज़न, जोषिता, तनु, तिय, तिरिया, तीव, त्रिया, नार, नारी, बैयर, भाम, भामा, भामिनी, महिला, मानवी, मानुषी, मेहना, योषिता, रमणी, लुगाई, लोगाई, वनिता, वामा, वासिता, वासुरा, सुनंदा, सुनन्दा, स्त्री

A person who belongs to the sex that can have babies.

female, female person

అర్థం : యూరప్, అమెరికా మొదలగు పాశ్చాత్య దేశపు మహిళ

ఉదాహరణ : మోహన్ విదేశంలో ఒక స్త్రీని ప్రేమ వివాహము చేసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అబల, ఆడది, కొమ్మా, మగువ, వనిత, స్త్రీ

यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देश की स्त्री।

मोहन ने विदेश में एक मेम से प्रेम-विवाह कर लिया।
मेम, मेम साहब, मेम साहिबा

మహిళ   విశేషణం

అర్థం : బలంలేనిది

ఉదాహరణ : నేటి స్త్రీ బలంలేనిది కాదు.

పర్యాయపదాలు : అబల, ఆడది, స్త్రీ

जो कमज़ोर हो (स्त्री)।

आज की नारी अबला नहीं है।
अबला

మహిళ పర్యాయపదాలు. మహిళ అర్థం. mahila paryaya padalu in Telugu. mahila paryaya padam.