పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మహానక్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

మహానక్   నామవాచకం

అర్థం : ప్రాచీనకాలంలోని ఒక చర్మవాద్యం

ఉదాహరణ : దూరం-దూరం వరకు ఢంకా చప్పుడు వినిపిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : ఢంక

प्राचीन काल का एक चमड़ा मढ़ा बाजा।

दूर-दूर तक महानक की आवाज गूँज रही थी।
महानक

మహానక్ పర్యాయపదాలు. మహానక్ అర్థం. mahaanak paryaya padalu in Telugu. mahaanak paryaya padam.