ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మరాళము అనే పదం యొక్క అర్థం.

మరాళము   నామవాచకం

అర్థం : బాతులాగ ఉండే నీటిపక్షి

ఉదాహరణ : హంస సరస్వతీ దేవి యొక్క వాహనం.

పర్యాయపదాలు : కలహంస, శ్వేతగరుతము, హంస

बत्तख की तरह का एक जलपक्षी।

हंस माँ सरस्वती का वाहन है।
पुरुदंशक, विधिवाहन, शितिच्छ, शितिपक्ष, श्वेतपत्र, स्वेतच्छद, स्वेतपक्ष, हंस

Stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult.

swan

మరాళము పర్యాయపదాలు. మరాళము అర్థం. maraalamu paryaya padalu in Telugu. maraalamu paryaya padam.