దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మబ్బు అనే పదం యొక్క అర్థం.

మబ్బు   నామవాచకం

అర్థం : వెలుగు లేకపోవటం

ఉదాహరణ : సూర్యుడు అస్తమించటంతో అంతట అంధకారం అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అంధకారం, ఇర్లు, కారుమబ్బు, చీకటి, చీకువాలు, తిమిరం, ధ్వాంతం, నభోరజస్సు, నిశాచర్మం, నీలపంకం, భూచ్చాయ, రజోబలం, శ్వామిక

Absence of light or illumination.

dark, darkness

మబ్బు పర్యాయపదాలు. మబ్బు అర్థం. mabbu paryaya padalu in Telugu. mabbu paryaya padam.