పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మట్టిదిబ్బ అనే పదం యొక్క అర్థం.

మట్టిదిబ్బ   నామవాచకం

అర్థం : మట్టి రాతిలాగా ఏర్పడిన భూభాగం

ఉదాహరణ : ఆమె మట్టి దిబ్బ మీద నిలబడి నన్ను పిలుస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : కొండదిబ్బ, చిన్నకొండ, తిన్నె, దిబ్బ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मिट्टी, पत्थर का कुछ उभरा हुआ भू-भाग।

वह टीले पर खड़ी होकर मुझे पुकार रही थी।
कगार, कररा, करार, करारा, चय, टिब्बा, टीला, टेकर, टेकरा, टेकरी, ढूह, धुस्स, धूलिकेदार, धूहा, भींटा

(usually plural) a rolling treeless highland with little soil.

down

మట్టిదిబ్బ పర్యాయపదాలు. మట్టిదిబ్బ అర్థం. mattidibba paryaya padalu in Telugu. mattidibba paryaya padam.