పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మజిలీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

మజిలీ   నామవాచకం

అర్థం : యాత్ర సమయములో మార్గమద్యములో ఆగే ప్రదేశము.

ఉదాహరణ : సాయంకాలం వరకు మేము మజిలీ చేరుకుంటాము.

పర్యాయపదాలు : గమ్యం

यात्रा के समय मार्ग में ठहरने का स्थान।

शाम तक हम लोग अपने पड़ाव तक पहुँच जायेंगे।
अधिष्ठान, ठिकाना, पड़ाव, मंज़िल, मंजिल, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम

మజిలీ పర్యాయపదాలు. మజిలీ అర్థం. majilee paryaya padalu in Telugu. majilee paryaya padam.