ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మంద అనే పదం యొక్క అర్థం.

మంద   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజల గుంపు.

ఉదాహరణ : గాంధీ ఉపన్యాసాన్ని వినడానికి వచ్చిన ప్రజల సమూహం కొరకు విశాలమైన ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.

పర్యాయపదాలు : గుంపు, జట్టు, జనసమూహం, ప్రజల సమూహం, మానవుల సమూహం, ముఠా

मानवों का समूह।

नेताजी का भाषण सुनने के लिए विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा।
आलम, जन समुदाय, जन समूह, जन-समुदाय, जन-समूह, जनसमुदाय, जनसमूह, मानव समूह

The common people generally.

Separate the warriors from the mass.
Power to the people.
hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashed

అర్థం : గొర్రెలు, మేకలు మొదలైన వాటి రంగు

ఉదాహరణ : గొర్రెల కాపరి గొర్రెల మందను తోలుకుంటూ అడవివైపు తీసుకెళ్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : గుంపు, సమూహం

भेड़ या बकरियों का झुंड।

गड़रिया रेवड़ हाँकते हुए जंगल की ओर जा रहा है।
गल्ला, ग़ल्ला, रेवड़, लहँड़ा, लेंढ़ा, लेंहड़, लेंहड़ा, लेढ़ा, लेहड़, लेहड़ा

A group of sheep or goats.

flock, fold

అర్థం : ఎక్కువ పశువులు ఒకే చోట ఉండటం

ఉదాహరణ : అడవిలో ఆవుల మంద తిరుగుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : ఆవుల మంద, గుంపు, పశుదళం, పశువుల గుంపు, పశువులసమూహం, సమూహం

चौपायों का झुंड।

जंगल में गायों की रास चर रही है।
अरहेड़, चौपाया-झुंड, चौपाया-झुण्ड, चौपायाझुंड, चौपायाझुण्ड, पशुदल, रास, रेवड़

A group of animals.

animal group

అర్థం : ఒకే చోట చేరిన లెక్కపెట్టబడిన పశువుల సమూహం

ఉదాహరణ : అతని దగ్గర నాలుగు మందల గుర్రాలున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : గుంపు, సమూహం

चौपायों की गिनती में इकाई या संख्या का सूचक शब्द।

उसके पास चार रास घोड़े हैं।
रास

మంద పర్యాయపదాలు. మంద అర్థం. manda paryaya padalu in Telugu. manda paryaya padam.