పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మంచి ఆలోచన కలిగిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ఎవరికైతే సన్మానం చేయబడినదో.

ఉదాహరణ : సభాద్యక్షుడు సభలో హాజరైన విద్వాంసులందరికి పుష్పగుచ్చాలను ఇచ్చి గౌరవించారు.

పర్యాయపదాలు : గౌరవింపబడిన, పూజింపబడిన

जिसका सम्मान किया गया हो।

सभाध्यक्ष ने सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
अपचित, अभिनंदित, अभिनन्दित, अभिपूजित, आदृत, सम्मानित

Receiving deferential regard.

A respected family.
respected, well-thought-of

మంచి ఆలోచన కలిగిన పర్యాయపదాలు. మంచి ఆలోచన కలిగిన అర్థం. manchi aalochana kaligina paryaya padalu in Telugu. manchi aalochana kaligina paryaya padam.