పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి మంచినికోరే అనే పదం యొక్క అర్థం.

మంచినికోరే   విశేషణం

అర్థం : మేలునుకోరే

ఉదాహరణ : ఈరోజుల్లో హితవునుకోరేవారు అరుదు

పర్యాయపదాలు : హితవును కోరే


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हित या भला चाहनेवाला।

जीवन में शुभचिन्तकों का होना अतिआवश्यक है।
कल्याण कामी, ख़ैरख़ाह, खैरखाह, शुभचिन्तक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक, हितचिंतक, हिताकांक्षी, हितैषी

Extending good wishes for success.

His well-wishing supporters.
well-wishing

మంచినికోరే పర్యాయపదాలు. మంచినికోరే అర్థం. manchinikore paryaya padalu in Telugu. manchinikore paryaya padam.