పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భేదం అనే పదం యొక్క అర్థం.

భేదం   నామవాచకం

అర్థం : మాటలో, పనిలో, ఆలోచనలలో ఏకాభిప్రాయం లేని భావన

ఉదాహరణ : సభ్యులలో భేదం కారణంగా ఈ అధ్యాయం సగంలో ఆగిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : అసమ్మతి, తేడా, విమతత, వైమత్యం, వ్యత్యాసం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी बात, कार्य आदि पर सहमत न होने की क्रिया या भाव।

सदस्यों की असहमति के कारण यह प्रकरण अधर में लटका हुआ है।
असम्मति, असहमति, वैमत्य, सहमतिहीनता

The speech act of disagreeing or arguing or disputing.

disagreement

భేదం పర్యాయపదాలు. భేదం అర్థం. bhedam paryaya padalu in Telugu. bhedam paryaya padam.