పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భూమిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

భూమిక   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పుస్తకంలో మొదట వ్రాయబడిన ముందు మాట.

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలోని భూమిక చాలా ఆలోచించి రాయబడింది

పర్యాయపదాలు : అవతరణి, అవతరణిక, అవతారిక, ఉపక్రమం, ఉపక్రమణి, ఉపక్రమణిక, ఉపోద్ఘాతం, పీఠిక, ప్రస్తావన, ముందుమాట, వాజ్ఞ్ముఖం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पुस्तक आदि के आरम्भ का वह लेख जिससे उसकी ज्ञातव्य बातों का पता चले।

इस पुस्तक की भूमिका बहुत सोच-विचार कर लिखी गई है।
अवतरणिका, अवतरणी, आमुख, उपक्रम, उपोद्घात, प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंधन, मुखबंध

A short introductory essay preceding the text of a book.

foreword, preface, prolusion

అర్థం : నాటకాలు మొదలైన వాటి పాత్ర యొక్క అభినయము.

ఉదాహరణ : ఈ నాటకములో అతను ఒక ప్రతినాయకుని మారువేషమును పోషిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నేపధ్యం, పీఠిక, మారువేషము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नाटकों आदि में किसी पात्र का अभिनय।

इस फिल्म में अमिताभ की भूमिका दमदार है।
इस नाटक में वह एक खलनायक की भूमिका निभा रहा है।
भूमिका, रोल

An actor's portrayal of someone in a play.

She played the part of Desdemona.
character, part, persona, role, theatrical role

అర్థం : ఒక విషయంలో చివరి భాగం

ఉదాహరణ : ఈ సినిమాలో భూమిక చాలా సుందరంగా వుంది.

పర్యాయపదాలు : ప్రుష్టభూమి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मूर्ति अथवा चित्र में वह सबसे पीछे का भाग जो अंकित दृश्य घटना का आश्रय होता है।

इस चित्र की पृष्ठभूमि बहुत ही सुंदर है।
परिपार्श्व, परिपृष्ठ, पृष्ठ-भूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठिका

The part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground.

He posed her against a background of rolling hills.
background, ground

అర్థం : ఏదేని అంకిత దృశ్యము, సంఘటన మొదలగువాటి యొక్క ఆధారము.

ఉదాహరణ : ఈ సినిమా కుటుంబానికి సంబంధమైన భూమికను ఆధారం చేసుకొని నిర్మించబడింది.

పర్యాయపదాలు : పాత్ర


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जो किसी अंकित दृश्य, घटना आदि का आश्रय या आधार होता है।

यह फिल्म पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी है।
पृष्ठ-भूमि, पृष्ठभूमि

The part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground.

He posed her against a background of rolling hills.
background, ground

భూమిక పర్యాయపదాలు. భూమిక అర్థం. bhoomika paryaya padalu in Telugu. bhoomika paryaya padam.