ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భార్య అనే పదం యొక్క అర్థం.

భార్య   నామవాచకం

అర్థం : వివాహమైన స్త్రీ.

ఉదాహరణ : అతను తన భార్య మీద కోపడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : అర్ధాంగి, ఆలు, ఇల్లాలు, గృహిణి, పత్ని, పెండ్లాము, వధువు, సదర్మచారిణి, సహధర్మచారిణి

A married woman. A man's partner in marriage.

married woman, wife

అర్థం : భర్తను అనుసరించి నడిచే భార్య

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలో భారతీయ పతివ్రతల కథలు వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : ఏకచారిని, పతిదేవత, పతివ్రత

वह स्त्री जो अपने पति में अनन्य अनुराग रखती हो और यथाविधि उसकी पूरी सेवा करती हो।

इस पुस्तक में भारतीय पतिव्रताओं की कहानियाँ दी गयी हैं।
अपांशुका, अपांशुला, अपांसुला, असूर्यपश्या, एकचारिणी, ध्रुवा, पतिदेवा, पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री, मंगला, सती

భార్య పర్యాయపదాలు. భార్య అర్థం. bhaarya paryaya padalu in Telugu. bhaarya paryaya padam.