పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భాజా అనే పదం యొక్క అర్థం.

భాజా   నామవాచకం

అర్థం : ఢమఢమమని శబ్ధం చేసే వాయిద్యం

ఉదాహరణ : వివాహ సమయంలో స్త్రీలు డోలు వాయించి మంగళ గానం పాడతారు.

పర్యాయపదాలు : డోలు

छोटा ढोल।

विवाह के समय स्त्रियाँ ढोलक बजाकर मंगल गान करती हैं।
ढोलक, ढोलकी, दंडकी, दण्डकी, पढ़ब

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

భాజా పర్యాయపదాలు. భాజా అర్థం. bhaajaa paryaya padalu in Telugu. bhaajaa paryaya padam.