పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భవనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

భవనం   నామవాచకం

అర్థం : బయటకువచ్చేదారి తెలుసుకోవటం కష్టంగా ఉండే భవనం

ఉదాహరణ : మేము లక్నో యొక్క కష్టమైన దారిగల భవనమును చూశాము

పర్యాయపదాలు : కోటా, మహాలు

वह चक्करदार वास्तु-रचना जिसमें आदमी इस प्रकार भूल जाता है कि जल्दी ठिकाने पर नहीं पहुँच सकता।

हम लोगों ने लखनऊ की भूल भूलैया देखी।
भूल भुलैया, भूल भुलैयाँ, भूल भूलैया, भूल-भुलैया, भूल-भुलैयाँ, भूल-भूलैया, भूलभुलैया, भूलभुलैयाँ, भूलभूलैया

Complex system of paths or tunnels in which it is easy to get lost.

labyrinth, maze

అర్థం : ఒకదాని మీద మరోకటి ఇల్లు కట్టడం

ఉదాహరణ : మా ఇల్లు ఏడవ అంతస్తులో వుంది.

పర్యాయపదాలు : అంతస్తు, మేడ

बहुमंजिली इमारतों में ऊपर नीचे के विचार से बने मकान के स्तर।

मेरा घर सातवीं मंजिल पर है।
तल, तल्ला, फ्लोर, मंज़िल, मंजिल, महला, माला

A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale.

What level is the office on?.
floor, level, storey, story

అర్థం : ధనవంతులు నివసించు పెద్దపెద్ద ఇళ్ళు.

ఉదాహరణ : ధనికులు నివసించుటకు భవనాలను నిర్మిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : గొప్పయిల్లు, బంగళా, బంగ్లా, భవంతి, మిద్దె, మేడ

बड़ा और आलीशान मकान।

बड़े-बड़े सेठ अपने लिए हवेलियों का निर्माण कराते हैं।
कोठी, हवेली

A large and imposing house.

hall, manse, mansion, mansion house, residence

అర్థం : నివశించడానికి ఉపయోగపడే స్థలము

ఉదాహరణ : చెట్లు పక్షులకు నివాసస్థలము.

పర్యాయపదాలు : అవాసం, ఇల్లు, కొంప, గృహం, నిలయం, నివాస స్థలం, పడు, భవంతి, మందిరం, వసతి, వసలి, వాసం, శాల, సదనం, సమాశ్రయం, సాల

वह स्थान जहाँ कोई रहता हो।

स्वच्छ और हवादार आवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
यह पेड़ ही इन पक्षियों का बसेरा है।
कई लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है।
अधिवास, अधिष्ठान, अबास, अवसथ, अवस्थान, अवस्थापन, आगार, आवास, आस्थिति, आस्पद, गरीबखाना, गेह, घर, छत, निवास, निवास स्थान, निवास-स्थान, पुर, मसकन, रहाइश, रहायश, रिहाइश, रिहायश, रैन बसेरा, वास

Housing that someone is living in.

He built a modest dwelling near the pond.
They raise money to provide homes for the homeless.
abode, domicile, dwelling, dwelling house, habitation, home

అర్థం : ఎండ, వాన, చలి నుంచి కాపాడుకోవాడానికి నిర్మించుకునేది

ఉదాహరణ : ఈ భవనాన్ని నిర్మించి మూడు సంవత్సరాలు అయింది.

పర్యాయపదాలు : ఆవాసం, ఇల్లు, గృహం, ధామం, నిలయం, నివాసం, బంగళా, భవంతి, మందిరం, మాళిగ, వాసం, వాస్తువు, సదనం

ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि की लगभग स्थायी रूप से बनी कोई ऐसी बनावट जिसमें छत और दीवारें होती हैं और जो वास्तु के अंतर्गत आती है।

इस भवन के निर्माण में तीन साल लगे हैं।
इमारत, बिल्डिंग, भवन, वास्तु

A structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place.

There was a three-story building on the corner.
It was an imposing edifice.
building, edifice

భవనం పర్యాయపదాలు. భవనం అర్థం. bhavanam paryaya padalu in Telugu. bhavanam paryaya padam.