పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భద్రత అనే పదం యొక్క అర్థం.

భద్రత   నామవాచకం

అర్థం : అభద్రతలేని తనం

ఉదాహరణ : వృక్షాల యొక్క కొరత వల్ల భూమి తన యొక్క రక్షణను కోల్పోతుంది.

పర్యాయపదాలు : రక్షణ

कटकर, घिसकर या रिसकर किसी वस्तु आदि के धीरे-धीरे क्षीण होने की क्रिया।

वृक्षों के अभाव में भूमि का क्षरण द्रुत गति से होता है।
अपकर्षण, अपक्षरण, अपरदन, क्षरण

(geology) the mechanical process of wearing or grinding something down (as by particles washing over it).

eating away, eroding, erosion, wearing, wearing away

భద్రత పర్యాయపదాలు. భద్రత అర్థం. bhadrata paryaya padalu in Telugu. bhadrata paryaya padam.