పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భగ్నం అనే పదం యొక్క అర్థం.

భగ్నం   నామవాచకం

అర్థం : అంతరాయం.

ఉదాహరణ : ఆ నీళ్ళ యొక్క కుళాయిలో ఏదో అడ్డం ఉన్న కారణంగా నీళ్ళు సరిగ్గా రాలేదు.

పర్యాయపదాలు : అడ్డం, అడ్డంకి, అడ్డగింత, అడ్డగింపు, అడ్డు, అడ్డుపాటు, అవరోధం, ఆటంకం, ఎదురుచుక్క, నియంత్రణ, భంగం

अटकने की क्रिया, अवस्था या भाव।

पानी की नाली में अटकाव की वज़ह से पानी कम आ रहा है।
अटक, अटकापन, अटकाव

అర్థం : ఏదైన పని చేయు సమయంలో కలిగే బాధ.

ఉదాహరణ : ఈ పని ఏ అడ్డం లేకుండా జరిగిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : అంతరాయం, అడ్డం, అవరోధం, ఆటంకం, నిరోధం, ప్రతిబంధం, భంగం, విఘాతం, విఘ్నం

किसी कार्य को करते समय बीच में होने वाली कोई आकस्मिक घटना।

कभी-कभी टेलीफोन बहुत कष्टप्रद रुकावट बन जाता है।
खलल, ख़लल, रुकावट, व्यतिक्रम, व्यवधान, व्याघात

Some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity.

The telephone is an annoying interruption.
There was a break in the action when a player was hurt.
break, interruption

భగ్నం పర్యాయపదాలు. భగ్నం అర్థం. bhagnam paryaya padalu in Telugu. bhagnam paryaya padam.