పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భగాంకురం అనే పదం యొక్క అర్థం.

భగాంకురం   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీల జననాంగంపై భాగంలో ఉండే భాగం

ఉదాహరణ : స్త్రీలకు సున్తి చేసే సమయంలో క్లిటారిస్‍ను కత్తిరిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : క్లిటారిస్, యోనిలింగం

योनि का अगला भाग।

स्त्रियों का खतना करते समय मणि को काट दिया जाता है।
भगांकुर, मणि, योनिलिंग

Necklike opening to the uterus.

cervix, cervix uteri, uterine cervix

భగాంకురం పర్యాయపదాలు. భగాంకురం అర్థం. bhagaankuram paryaya padalu in Telugu. bhagaankuram paryaya padam.