పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భక్షించువాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

భక్షించువాడు   నామవాచకం

అర్థం : తన స్వార్థం కోసం సర్వనాశనం చేశాడు

ఉదాహరణ : ఎప్పుడైతే రక్షకుడే భక్షకుడుగా మారుతాడో అప్పుడు ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు.

वह जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का सर्वनाश करता हो।

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
भक्षक, भक्षी

భక్షించువాడు పర్యాయపదాలు. భక్షించువాడు అర్థం. bhakshinchuvaadu paryaya padalu in Telugu. bhakshinchuvaadu paryaya padam.