పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భక్తులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

భక్తులు   నామవాచకం

అర్థం : దర్షించువారు లేక చూచువారు

ఉదాహరణ : శ్రావణ మాసంలో శివుని ఆలయాలలో దర్శనార్థుల రద్దీ ఎక్కువ అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : చూపరులు, దర్శనార్థులు

वह जो दर्शन करता हो।

सावन में शिव मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है।
दर्शनाभिलाषी, दर्शनार्थी

అర్థం : శివుడిని పూజించే వాళ్ళు

ఉదాహరణ : దేవుని భక్తులు కష్టకాలంలో వున్నా కూడా ఇతరులకు సహాయం చెస్తారు.

పర్యాయపదాలు : దేవునిభక్తులు, హరిజనులు

हरि (ईश्वर) का भक्त।

हरिजन कष्ट में रहते हुए भी दूसरे की सहायता करते हैं।
हरि-जन, हरिजन

భక్తులు పర్యాయపదాలు. భక్తులు అర్థం. bhaktulu paryaya padalu in Telugu. bhaktulu paryaya padam.