పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భక్తుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

భక్తుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వ్యక్తి యొక్క మహత్యాన్ని విపరీతంగా ఆరాధించేవాడు

ఉదాహరణ : అతడు గాంధీ యొక్క భక్తుడు.

किसी को देवतुल्य मानकर उसकी भक्ति करनेवाला या उसका परम महत्त्व माननेवाला व्यक्ति।

वह गांधीजी का भक्त है।
गाँधीजी अहिंसा के पुजारी थे।
उपासक, पुजारी, पुजेरी, भक्त

An ardent follower and admirer.

buff, devotee, fan, lover

అర్థం : దేవతలను దేవుళ్ళను భక్తితో పూజించువాడు.

ఉదాహరణ : అతను హనుమంతుడి భక్తుడు.

పర్యాయపదాలు : ఆరాధకుడు, ఏకాంగి, డింగరీడు, డింగిరి, తిరువడి, దాసుడు, ప్రణయి, బంటు, బగుతుడు, బత్తుడు, బాగవతుడు, సిసుడు, సిసువుడు

वह जो ईश्वर या देवता आदि की भक्ति करता है।

वह हनुमानजी का भक्त है।
उपासक, पुजारी, पुजेरी, प्रणत, भक्त, भगत, साधक, सेवक

One bound by vows to a religion or life of worship or service.

Monasteries of votaries.
votary

భక్తుడు పర్యాయపదాలు. భక్తుడు అర్థం. bhaktudu paryaya padalu in Telugu. bhaktudu paryaya padam.