పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భక్తిమార్గం అనే పదం యొక్క అర్థం.

భక్తిమార్గం   నామవాచకం

అర్థం : భగవంతుని చేరుకోవడానికి, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ధార్మిక క్షేత్రంలో చేసే నవ విధ పూజాదులు

ఉదాహరణ : సాధువులు భక్తిమార్గాన్ని అనుసరించి దేవుని ప్రసన్నం చేసుకుంటారు.

धार्मिक क्षेत्रों में ईश्वर या देवता की वह उपासना जिसमें उसकी नवधा-भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न होता है।

संत लोग भक्ति मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं।
भक्ति मार्ग

భక్తిమార్గం పర్యాయపదాలు. భక్తిమార్గం అర్థం. bhaktimaargam paryaya padalu in Telugu. bhaktimaargam paryaya padam.