పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి భంగాకుగుళిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

భంగాకుగుళిక   నామవాచకం

అర్థం : మత్తు రావడానికి తినే ఆకు

ఉదాహరణ : హోలీలో ప్రజలు భంగాకు గుళికను తిని మజా చేస్తారు.

भाँग का बना हुआ वह छोटा गोला जो नशे के लिए खाया जाता है।

होली में लोग भाँग की गोली खाकर मस्त हो जाते हैं।
भाँग की गोली, विजयावटी

భంగాకుగుళిక పర్యాయపదాలు. భంగాకుగుళిక అర్థం. bhangaakugulika paryaya padalu in Telugu. bhangaakugulika paryaya padam.