పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బ్రహ్మాచారి అనే పదం యొక్క అర్థం.

బ్రహ్మాచారి   నామవాచకం

అర్థం : వివాహం కాని వ్యక్తి

ఉదాహరణ : పుట్టినప్పటి నుంచి బ్రహ్మాచారి జీవితంను గడుపుతున్నాడు.

संयमपूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाला।

भीष्मपितामह ने आजन्म ब्रह्मचारी का जीवन बिताया।
ब्रम्हचारी, ब्रह्मचर्य पालक, ब्रह्मचारी, यति, व्रती

An unmarried person who has taken a religious vow of chastity.

celibate

బ్రహ్మాచారి పర్యాయపదాలు. బ్రహ్మాచారి అర్థం. brahmaachaari paryaya padalu in Telugu. brahmaachaari paryaya padam.