పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బూజుపురుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

బూజుపురుగు   నామవాచకం

అర్థం : పెద్ద కీటకము ఇది వలను అల్లుతుంది దీనినుండి తమ ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది

ఉదాహరణ : అనేక చిన్న చిన్న పురుగులు సాలెపురుగు వలలో చిక్కుకున్నాయి

పర్యాయపదాలు : సాలెపురుగు

बड़ी मकड़ी।

कई छोटे-छोटे कीड़े मकड़े की जाल में फँस गए हैं।
मकड़ा, मकरा

బూజుపురుగు పర్యాయపదాలు. బూజుపురుగు అర్థం. boojupurugu paryaya padalu in Telugu. boojupurugu paryaya padam.