పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బురద అనే పదం యొక్క అర్థం.

బురద   నామవాచకం

అర్థం : నది ఒడ్డున చిత్తడి ప్రాయమైన స్థలం

ఉదాహరణ : దున్నపోతు బురదలో పడుకొని వుంది.

नदी का तटवर्ती कीचड़युक्त स्थान।

भैंस नदीपंक में लोट रही है।
नदीपंक

అర్థం : నీటిలో కలిసిఉన్న ధూళి, దుమ్ము, మట్టి మొదలైనవి

ఉదాహరణ : వర్షంలో తడిచిన రహదారులన్నీ బురదతో నిండిపోయాయి

పర్యాయపదాలు : అడుసు, పంకం, రొంపి

पानी में मिली हुई धूल, मिट्टी, आदि।

बारिश में सारे कच्चे रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं।
कनई, कर्दम, काँदो, कांदो, कादो, कीच, कीचड़, चहला, दम, निषद्वर, नीवर, पंक, शाद

Water soaked soil. Soft wet earth.

clay, mud

బురద   విశేషణం

అర్థం : నీటితోకూడిన మురికి, చెత్త చెదారం.

ఉదాహరణ : వర్షాకాలంలో బురదతోకూడిన రోడ్లలో నడవడం చాలా కష్టం.

పర్యాయపదాలు : అడుసు, పంకం, రొంపి

कीचड़ से भरा हुआ।

बरसात में कीचड़दार रास्ते से जाना मुश्किल होता है।
कार्दम, कीचड़दार, कीचड़हा, कीचदार, चिलहला, पंकभारक, पंकिल

బురద పర్యాయపదాలు. బురద అర్థం. burada paryaya padalu in Telugu. burada paryaya padam.