పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బాధ అనే పదం యొక్క అర్థం.

బాధ   నామవాచకం

అర్థం : మనస్సుకు కలత చెందడం

ఉదాహరణ : రాముడు అడవికి వెళ్ళడంతో అయోధ్య నగరం పూర్తిగా శోకంతో నిండిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : దుఃఖం, శోకం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या वियोग के कारण मन में होने वाला परम कष्ट।

राम के वनगमन पर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई।
उनकी मृत्यु पर सभी गणमान्य लोगों ने अफ़सोस ज़ाहिर किया।
अंदोह, अन्दोह, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवसाद, गम, गमी, ग़म, ग़मी, दुख, रंज, शोक, सोग

An emotion of great sadness associated with loss or bereavement.

He tried to express his sorrow at her loss.
sorrow

అర్థం : అనుకున్నది జరగనప్పుడు మనకు కలిగేది

ఉదాహరణ : పనిమనిషి దొరకడంతో నాకు దిగులు పోయింది.

పర్యాయపదాలు : దిగులు, దుఃఖం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होनेवाला दुख।

नौकरी न मिलने पर वह विषाद से भर गया।
अवसाद, रंज, रञ्ज, विषाद

అర్థం : ఏదైన పనిలో మనస్సు నిమగ్నం చేయలేక పోవుట.

ఉదాహరణ : ఆమె ముఖంలో విచారం బాగా కనబడుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : చింత, జంజాటం, దిగులు, దుఃఖం, దుఃఖపాటు, బెంగ, విచారం, విషాదం, వ్యాకులం, శోకం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Emotions experienced when not in a state of well-being.

sadness, unhappiness

అర్థం : శోకంతో మనస్సు కలిగే భావన

ఉదాహరణ : దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు గుర్తు వస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, అంతస్తాపం, ఆక్రందన, ఆర్తి, చింత, దుఃఖం, పొగులు, మనోవ్యధ, విచారం, వెత, వ్యధ, సంతాపం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मन की वह अप्रिय और कष्ट देने वाली अवस्था या बात जिससे छुटकारा पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।

दुख में ही प्रभु की याद आती है।
उनकी दुर्दशा देखकर बड़ी कोफ़्त होती है।
अक, अघ, अनिर्वृत्ति, अरिष्ट, अलाय-बलाय, अलिया-बलिया, अवसन्नता, अवसन्नत्व, अवसेर, अशर्म, असुख, आदीनव, आपत्, आपद, आपद्, आफत, आफ़त, आभील, आर्त्तत, आर्त्ति, आस्तव, आस्रव, इजतिराब, इज़तिराब, इज़्तिराब, इज्तिराब, ईज़ा, ईजा, ईत, कष्ट, कसाला, कोफ़्त, कोफ्त, क्लेश, तकलीफ, तक़लीफ़, तसदीह, तस्दीह, ताम, दुःख, दुख, दुख-दर्द, दुहेक, दोच, दोचन, परेशानी, पीड़ा, बला, वृजिन

The state of being sad.

She tired of his perpetual sadness.
sadness, sorrow, sorrowfulness

అర్థం : బలహీనమైన మరియు నిర్దోషులైన వారికి మనసులో కలిగే భావన

ఉదాహరణ : నిర్దోషులైన ప్రజల నిట్టూర్పు అత్యాచారియైన రాజు యొక్క వినాశనానికి కారణమైంది.

పర్యాయపదాలు : నిట్టూర్పు, శోకం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सताये गये या सताये जानेवाले विशेषकर कमज़ोर और निर्दोष व्यक्ति के मन में होनेवाला कष्ट का कुफल।

निर्दोष प्रजा की आह अत्याचारी राजा के विनाश का कारण बनी।
आह, हाय

An utterance expressing pain or disapproval.

groan, moan

అర్థం : దెబ్బతగిలినప్పుడు కలిగేది

ఉదాహరణ : రోగి యొక్క నొప్పి రోజురోజుకు అధికం అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : నొప్పి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शरीर में चोट लगने, मोच आने या घाव आदि से होने वाला कष्ट।

रोगी का दर्द दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
आंस, आर्त्तत, आर्त्ति, उत्ताप, उपताप, तकलीफ, तक़लीफ़, तोद, तोदन, दरद, दर्द, पिठ, पीड़ा, पीर, पीरा, हूक

A symptom of some physical hurt or disorder.

The patient developed severe pain and distension.
hurting, pain

అర్థం : నరాలు నులిపెట్టడం వలన కలిగే బాధ

ఉదాహరణ : మెడనొప్పి వలన నేను తల తిప్పలేక పొతున్నాను.

పర్యాయపదాలు : నొప్పి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अकड़ने या ऐंठने की क्रिया या भाव।

गर्दन की अकड़ के कारण मैं सिर नहीं हिला पा रही हूँ।
अकड़, ऐंठ, तनाव

A painful muscle spasm especially in the neck or back (`rick' and `wrick' are British).

crick, kink, rick, wrick

అర్థం : బాధతోకూడినటువంటి భావన

ఉదాహరణ : దుఃఖంతో జీవితాన్ని గడపడం కష్టతరమైనది.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, ఆక్రందన, ఆక్రోశం, ఆర్తము, ఆర్తి, ఏడుపు, ఖేదం, చింత, దుఃఖం, దుఃఖపాటు, నెగులు, పిరతాపం, పొగులు, వగ, వగపు, వెత, వ్యాకులం, శోకం, సంతాపం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शोकपूर्ण होने की अवस्था या भाव।

दुखपूर्णता से जीवन बिताना कष्टकर है।
अवसादपूर्णता, अवसादिता, दुखपूर्णता, शोकपूर्णता

The state of being sad.

She tired of his perpetual sadness.
sadness, sorrow, sorrowfulness

అర్థం : మనకు నొప్పి కలగడం.

ఉదాహరణ : “నేను ఈ బాధలో ఎక్కడ చదవాలి.

పర్యాయపదాలు : వ్యధ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

An angry disturbance.

He didn't want to make a fuss.
They had labor trouble.
A spot of bother.
bother, fuss, hassle, trouble

బాధ పర్యాయపదాలు. బాధ అర్థం. baadha paryaya padalu in Telugu. baadha paryaya padam.