పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బాధపడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

బాధపడు   క్రియ

అర్థం : మన ద్వారా చేయబడిన ఏదేని అనుచితమైన పనికి సంబంధించి మనసులో మదనపడుట.

ఉదాహరణ : నిర్థోషియైన శ్యామ్‍‍ను బెదిరించిన తర్వాత అతడు పశ్చాత్తాప్పడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : అనుతాపము చెందు, అనుశయము చెందు, అనుశోకము చెందు, అనుశోచన చెందు, పశ్చాత్తాప్పడు

अपने या किसी के द्वारा किये हुए किसी मूर्खतापूर्ण या अनुचित कार्य के संबंध में पीछे से मन में दुखी या खिन्न होना।

निर्दोष श्याम को डाँटने के बाद वह पछता रहा था।
अछताना-पछताना, अपसोसना, अफसोस करना, अफ़सोस करना, पछताना, पश्चाताप करना, माथा पीटना, सिर धुनना, सिर पीटना

అర్థం : సంతోశంగా లేకపోవడం

ఉదాహరణ : అమ్మను కలవాలని చిన్న పిల్లలు బాధపడుతున్నారు

పర్యాయపదాలు : చింతపడు, దుఖఃపడు

उदास या म्लान होना।

माँ से मिलने की तड़प में छोटा बच्चा उदस गया है।
उदसना, उदास होना, मलिनाना, म्लान होना

అర్థం : ఏడుస్తూ బాధను వ్యక్తం చేయుట.

ఉదాహరణ : మేఘనాథుని మృత్యు సమాచారం విని మండోదరి విలపిస్తోంది

పర్యాయపదాలు : ఏడ్చుట, విలపించుట, శోకించుట

शोक आदि के समय रोकर दुख प्रकट करना।

अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह विलाप कर रही है।
कलपना, बिलखना, रोना-धोना, विलाप करना, विलापना

Feel sadness.

She is mourning her dead child.
mourn

అర్థం : మనసు కలతచెందు.

ఉదాహరణ : “చనిపోయిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా తిరిగిరాడు. మీరు ఎక్కువగా బాధపడకండి.

పర్యాయపదాలు : దుఃఖించు

खेद या दुख करना।

मरा व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, आप ज्यादा दुखी मत होइए।
अनमनाना, अरूरना, दुखित होना, दुखी होना, पीड़ित होना, सोचना

Feel grief.

grieve, sorrow

అర్థం : మనసులో శాంతి లేకపోవడం

ఉదాహరణ : అతడు నన్ను బాధలో పడేశాడు

పర్యాయపదాలు : చింతపడు, దిగులుపడు, దుఖఃపడు

झंझट में डालना।

उसने मुझे झंझट में डाल दिया।
अवडेरना, झंझट में डालना

To cause inconvenience or discomfort to.

Sorry to trouble you, but....
bother, discommode, disoblige, incommode, inconvenience, put out, trouble

అర్థం : హీనస్థితిలోనికి వెళ్లడం

ఉదాహరణ : పేదవాళ్ళ ధనం కాజేసిన వాళ్ళు వృద్దాప్యంలో కృశించిపోతారు

పర్యాయపదాలు : కుళ్ళిపోవు, కృశించిపోవు

हीन अवस्था में पड़े रहना।

गरीबों का धन हड़पने वाले लाला बुढ़ापे में सड़ते रहे।
सड़ना

అర్థం : మనస్సుకు కలంకం కలిగినప్పుడు పడే భావన

ఉదాహరణ : రామచంద్ర యొక్క సముద్రయానంపై అయోధ్య వాసులు బాధపడుతున్నారు.

पीड़ा के समय दुःखसूचक शब्द या ध्वनि निकालना।

रामचन्द्र के वन-गमन पर अयोध्यावासी आर्तनाद कर रहे थे।
आर्तनाद करना, क्रंदन करना

Express grief verbally.

We lamented the death of the child.
keen, lament

అర్థం : ఏదైనా రోగంటో బాధపడటం

ఉదాహరణ : కమల పక్షవాతంతో పీడింపబడుతొంది.

పర్యాయపదాలు : చింతపడు, చింతించు, పీడింపబడు

किसी रोग से ग्रस्त या पीड़ित होना।

कमला लकवे का शिकार हो गई है।
रोग ग्रस्त होना, शिकार होना

బాధపడు పర్యాయపదాలు. బాధపడు అర్థం. baadhapadu paryaya padalu in Telugu. baadhapadu paryaya padam.