పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బాణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

బాణం   నామవాచకం

అర్థం : వేటాగాడు పక్షులను, జంతువులను పట్టుకొవడానికి ఎక్కుపెట్టెది

ఉదాహరణ : వేటాగాడు బాణంను గురిపెట్టి సింహంను కొట్టిచంపాడు.

పర్యాయపదాలు : ధనస్సు, విల్లు

बाँस या लोहे आदि की छड़ को कुछ झुकाकर उसके दोनों सिरों के बीच डोरी बाँधकर बनाया हुआ अस्त्र, जिससे तीर चलाते हैं।

शिकारी ने धनुष से निशाना साधा और शेर को ढेर कर दिया।
कमान, कोडंड, कोदंड, चाँप, चाप, तुजीह, धनक, धनु, धनुष, धन्व, धन्वा, धरम, धर्म, बाँक, शरायुध, शरासन

అర్థం : ఒక రకమైన విషం కలిగిన బాణం

ఉదాహరణ : వేటగాడు బాణంతో సింహం పైన దాడి చేశాడు.

एक प्रकार का विषाक्त बाण।

शिकारी ने नावक से शेर पर वार किया।
नावक, भवती

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow

అర్థం : సీతా స్వయంవరంలో రాముడు విరగకొట్టినది

ఉదాహరణ : బాణం గురికి పక్షి గాయంతో క్రింద పడింది.

పర్యాయపదాలు : అంపకట్టె, అంబు, అస్త్రం, విల్లు

धातु आदि का बना वह पतला लम्बा हथियार जो धनुष द्वारा चलाया जाता है।

बाण लगते ही पक्षी तड़फड़ाने लगा।
आशुग, इशिका, इशीका, इषीका, इषु, इष्य, ईषु, कांड, काण्ड, खग, चित्रपुंख, तीर, पत्रवाह, पीलु, पुंडरीक, पुण्डरीक, पुष्कर, प्राणशोषण, बाण, बान, मार्गन, वाण, विशिख, विहंग, विहग, शर, शायक, शिखंडी, शिखण्डी, शिखी, सलाक, सायक

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow

అర్థం : ఒక రకమైన చిన్న బాణం

ఉదాహరణ : బాణాన్ని విల్లులో ఉంచి వదులుతారు.

एक प्रकार का छोटा बाण।

नालीक को नली में रखकर छोड़ा जाता है।
नालीक

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow

బాణం పర్యాయపదాలు. బాణం అర్థం. baanam paryaya padalu in Telugu. baanam paryaya padam.