పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బంధువులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

బంధువులు   నామవాచకం

అర్థం : వారి వంశానికి చెందినవారు లేక రక్త సంబంధం కలిగినవారు

ఉదాహరణ : స్వజనులకు లాభాన్ని చేకూర్చే భావనతో పని చేయడం సమాజానికి మంచిదికాదు.

పర్యాయపదాలు : కుటుంబీకులు, చుట్టాలు, సొంతవారు, స్వజనులు

अपने कुल के लोग।

स्वजन कल्याण की भावना से काम करना, समाज के हित में नहीं होता।
कुटुंबी, कुटुम्बी, परिजन, भाई भतीजा, भाईबंधु, स्वजन

అర్థం : మన ఇంటికి సంబంధించిన మనుషులు

ఉదాహరణ : నా బంధువులతో పాటు కూర్చొని అన్నం తింటున్నాను.

పర్యాయపదాలు : చుట్టాలు, పరివారం

एक घर के लोग या एक ही कर्ता के अधीन या संरक्षण में रहने वाले लोग।

मेरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है।
अभिजन, कुटुंब, कुटुम्ब, कुनबा, कुरमा, घर, परिवार, परिवारजन, फैमली, फैमिली

A social unit living together.

He moved his family to Virginia.
It was a good Christian household.
I waited until the whole house was asleep.
The teacher asked how many people made up his home.
The family refused to accept his will.
family, home, house, household, menage

బంధువులు పర్యాయపదాలు. బంధువులు అర్థం. bandhuvulu paryaya padalu in Telugu. bandhuvulu paryaya padam.