పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బంధము అనే పదం యొక్క అర్థం.

బంధము   నామవాచకం

అర్థం : ఏదోఒక సంపర్కము.

ఉదాహరణ : ఈ పనికి రామునికి ఎలాంటి సంబంధములేదు.

పర్యాయపదాలు : సంబంధము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

A state of connectedness between people (especially an emotional connection).

He didn't want his wife to know of the relationship.
relationship

బంధము పర్యాయపదాలు. బంధము అర్థం. bandhamu paryaya padalu in Telugu. bandhamu paryaya padam.