పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బందుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

బందుగు   నామవాచకం

అర్థం : సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగినవారు

ఉదాహరణ : మా బంధువు ఢిల్లీలో ఉంటారు.

పర్యాయపదాలు : చుట్టం, నంటు, బంధువు, సంబంధి, సపక్షుడు, స్వజనుడు

वह व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता हो।

मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं।
अज़ीज़, अजीज, अनुबंधी, अनुबन्धी, नतैत, नातेदार, बाँधव, बांधव, बान्धव, भाई बंधु, भाई-बंधु, रिश्तेदार, शरीक, संबंधी, स्वजन

A person related by blood or marriage.

Police are searching for relatives of the deceased.
He has distant relations back in New Jersey.
relation, relative

బందుగు పర్యాయపదాలు. బందుగు అర్థం. bandugu paryaya padalu in Telugu. bandugu paryaya padam.