పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి బంతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

బంతి   నామవాచకం

అర్థం : ఒకదాని తర్వాత ఒకటి.

ఉదాహరణ : మనం బస్సు ఎక్కేటప్పుడు వరస క్రమంలో ఎక్కాలి ప్రజలు పంక్తిలో కూర్చొని భోంచేస్తున్నారు

పర్యాయపదాలు : అనుక్రమం, క్రమం, పంక్తి, లైను, వరుస, శ్రేణి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऐसी परम्परा जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएँ, व्यक्ति या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध में हों।

राशन की दुकान पर लोगों की पंक्ति लगी हुई थी।
लोग पंगत में बैठकर खा रहे हैं।
अली, अवली, आलि, आवलि, आवली, कतार, क़तार, ताँता, ताँती, तांता, तांती, पंक्ति, पंगत, पंगती, पांत, पालि, माल, माला, मालिका, लाइन, शृंखला, श्रेणी, सतर, सिलसिला

An arrangement of objects or people side by side in a line.

A row of chairs.
row

అర్థం : గుండ్రంగా ఉండి పిల్లలు ఆడుకొనే ఒక వస్తువు

ఉదాహరణ : బంతితో ఆడుకోవడం అంటే పిల్లలకి చాలా సంతోషం.

పర్యాయపదాలు : చెండు, పుట్టచెండు, బాలు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कपड़े, चमड़े आदि का वह गोला जिससे खेलते है।

इस गेंद में हवा नहीं है।
गेंद से खेलना बच्चों को बहुत पसंद है।
कंदुक, गेंद, गेंदा, गेंदुक, दिरिपक, बाल, बॉल

A spherical object used as a plaything.

He played with his rubber ball in the bathtub.
ball

అర్థం : ఒక మొక్క దీని పుష్పములు పసుపు రంగులో ఉండి గుండ్రముగా ఉంటాయి

ఉదాహరణ : అతను తమ పెరట్లో బంతి మొక్కలు నాటుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : బంతి పూవు, బంతి మొక్క


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक पौधा जिसके सुगन्धित फूल विशेषकर पीले रंग के और गोलनुमा होते हैं।

वह अपने घर के अगवाड़े गेंदा लगा रखा है।
गेंदा, पद्मा

Any of various tropical American plants of the genus Tagetes widely cultivated for their showy yellow or orange flowers.

marigold

అర్థం : వృత్తాకారము గలది

ఉదాహరణ : బాలుడు మంచుబంతి తింటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : గుండు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वृत्त या पिंड की तरह की बड़ी गोल चीज।

बच्चा बरफ़ का गोला खा रहा है।
उसने बाजार से ऊन का गोला खरीदा।
गोला

An object with a spherical shape.

A ball of fire.
ball, globe, orb

అర్థం : క్రికెట్ ఆటలో బ్యాట్ ద్వారా కొట్టబడే ఆటవస్తువు

ఉదాహరణ : సచిన్ షోయబ్ మొదటి బంతినే సిక్సర్ కొట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : బాలు

బంతి పర్యాయపదాలు. బంతి అర్థం. banti paryaya padalu in Telugu. banti paryaya padam.