ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఫరారు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఫరారు   విశేషణం

అర్థం : అధికారుల చేతికందక భయంతో ఎక్కడైనా తలదాచుకున్నక్రియ ఏదైనా తప్పుచేసి సమాజానికి కనబడక దూరంగా పరుగెత్తి తలదాసుకోవడం .

ఉదాహరణ : పోలీసులు ఫరారీలో ఉన్న దొంగలను గాలిస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఫరారీ

भागा हुआ।

पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही है।
पुलिस को ग्राहकों से पैसा लेकर चंपत व्यक्ति की तलाश है।
अपगत, अपसरक, उड़न छू, ग़ायब, गायब, गुल, चंपत, पलायित, फरार, फरारी, फ़रार, फ़रारी, भगोड़, भगोड़ा, भुग्गल, रफ़ू चक्कर, रफ़ूचक्कर, रफू चक्कर, रफूचक्कर, रूपोश

Having escaped, especially from confinement.

A convict still at large.
Searching for two escaped prisoners.
Dogs loose on the streets.
Criminals on the loose in the neighborhood.
at large, escaped, loose, on the loose

ఫరారు పర్యాయపదాలు. ఫరారు అర్థం. pharaaru paryaya padalu in Telugu. pharaaru paryaya padam.