పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రీతీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రీతీ   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీ,పురుషుల మధ్య ఉండే అభిమానం

ఉదాహరణ : -హీర్ రాంజా, శిరీఫరహాద్ డోలా మారు మొదలైన వారి ప్రేమ అమరం.

పర్యాయపదాలు : ప్రేమ, మోహం

स्त्री और पुरुष जाति के प्राणियों के बीच का पारस्परिक स्नेह जो बहुधा रूप, गुण, सान्निध्य या कामवासना के कारण होता है।

हीर राँझा, शिरी फरहाद, ढोला मारू आदि का प्रेम अमर हो गया है।
असनायी, आशनाई, इश्क, इश्क़, इसक, दिल्लगी, प्यार, प्रणय, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, मोह

A deep feeling of sexual desire and attraction.

Their love left them indifferent to their surroundings.
She was his first love.
erotic love, love, sexual love

ప్రీతీ పర్యాయపదాలు. ప్రీతీ అర్థం. preetee paryaya padalu in Telugu. preetee paryaya padam.