పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రాసిక్యూషన్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రాసిక్యూషన్   నామవాచకం

అర్థం : నేరం చేశాడని ఆరోపించడం

ఉదాహరణ : అతను చాలా ఆలోచించి ప్రాసిక్యూషన్‍ చేసే ప్రణాళికను రూపొందించాడు.

పర్యాయపదాలు : అభియోగం

अभियोग लगाने की क्रिया।

उसने बहुत सोच समझ कर अभियोजन की योजना बनाई है।
अभियोजन

The act of making accusations.

Preferment of charges.
preferment

ప్రాసిక్యూషన్ పర్యాయపదాలు. ప్రాసిక్యూషన్ అర్థం. praasikyooshan paryaya padalu in Telugu. praasikyooshan paryaya padam.