పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రాయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రాయం   నామవాచకం

అర్థం : ముగ్దనాయిక పూర్ణయవ్వన దశకు వచ్చింది

ఉదాహరణ : ఈ సాహిత్య రచనలో నాయిక చిత్రణ యవ్వనప్రాయం రూపంలో చిత్రింపబడింది .

పర్యాయపదాలు : ఈడు, యవ్వన ప్రాప్తి, యవ్వన ప్రాయం, యుక్తవయస్సు

वह मुग्धा नायिका जो यह समझे कि उसका पूर्ण यौवनकाल आ गया है।

इस साहित्यिक कृति में नायिका का चित्रण ज्ञातयौवना के रूप में किया गया है।
ज्ञातयौवना, यौवनप्राप्ता

The main good female character in a work of fiction.

heroine

ప్రాయం పర్యాయపదాలు. ప్రాయం అర్థం. praayam paryaya padalu in Telugu. praayam paryaya padam.